ISKCON Surat Sringar Darshan on 13 June 2014

1187
Published on Jun 14, 2014

Sri Sri Radha Damodar Temple, Ashram Road, Jahangir Pura, Surat, Gujarat, India — 395005

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare